Strona główna

Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie” to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie używaniu kłamliwego sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej postawie Polaków podczas II wojny światowej.