O projekcie

„Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie” to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie używaniu kłamliwego sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej postawie Polaków podczas II wojny światowej.

Problem

Ministerstwo Spraw Zagranicznych tylko w latach 2008–2014 ponad 600 razy interweniowało przeciwko określeniu „polskie obozy śmierci/polskie obozy koncentracyjne”. Sformułowanie zostało wykorzystane w mediach aż w 35 krajach, najwięcej razy w Stanach Zjednoczonych (110), Wielkiej Brytanii (97) i Niemczech (77).

Bohaterowie

Bohaterami naszej opowieści są byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Ich świadectwa i wypowiedzi stanowią apel o niezakłamywanie historii i przywrócenie pamięci o tym, kto był ofiarą, a kto sprawcą zbrodni dokonywanych w obozach na terenie okupowanej Polski.

Historia

Współcześni Polacy mogą być dumni z postawy rodaków podczas II wojny światowej. Dlatego w naszym projekcie przypominamy o takich postaciach jak św. Maksymilian Kolbe, rotmistrz Witold Pilecki czy Józef i Wiktoria Ulmowie – symbole bohaterstwa i niezłomności. Opowiadamy też o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego, działającego na terenie kraju zaatakowanego przez dwóch agresorów – niemieckiego i sowieckiego, o codziennym poświęceniu Polaków, którzy pod groźbą kary śmierci ratowali Żydów, i przede wszystkim o tragedii, jaka rozgrywała się za bramami budowanych przez Niemców obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W ten sposób chcemy przywrócić właściwy obraz historii, zniekształcany przez powtarzane kłamstwo o „polskich obozach koncentracyjnych”.

Debata

W ramach projektu „Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie” rozmawiamy z przedstawicielami najważniejszych instytucji, organizacji i muzeów, których misją jest pielęgnowanie pamięci o II wojnie światowej. Pytamy o przyczyny rozpowszechniania się w świecie negatywnych stereotypów o historii naszego kraju i o pomysłach na skuteczne przeciwdziałanie publikowaniu w zagranicznych mediach określeń „polskie obozy koncentracyjne”. Podobne pytania postawimy naszym rozmówcom podczas konferencji organizowanej 15 listopada 2016 r. w Sejmie RP.

Adresaci

Adresatami projektu są przede wszystkim zagraniczni dziennikarze. Przygotowaliśmy dla nich serwis internetowy w trzech wersjach językowych, a także publikację, która trafi m.in. do miejsc pamięci i muzeów związanych z tematyką II wojny światowej. Przygotujemy także pakiet materiałów elektronicznych, który w listopadzie zostanie rozesłany do 300 redakcji w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Realizacja

Projekt jest realizowany przez Instytut Łukasiewicza – organizację pozarządową podejmującą inicjatywy na rzecz przywracania prawdy historycznej, upowszechniania wiedzy o najważniejszych wydarzeniach i postaciach w historii naszego kraju. Przypominamy o bohaterstwie Polaków, promujemy patriotyzm i kształtujemy dumę z Polski. Więcej informacji o Instytucie Łukasiewicza – www.instytutlukasiewicza.pl.